PRIJZEN, VOORWAARDEN en BETALING

 Afzeggen

Als je weet dat je kind niet bij de les kan zijn, laat mij dat tijdig weten: tenminste 48 uren van tevoren, dan kunnen wij een vervangles inplannen. Als je kind ziek is, laat het z.s.m. weten. Dan kunnen we een vervangles afspreken (je weet natuurlijk niet van tevoren “mijn kind wordt overmorgen ziek”).

Als je niet of niet op tijd afbelt, geef ik geen vervangende les.

Ik zal voor mijzelf dezelfde richtlijnen volgen. Vanzelfsprekend geef ik altijd een vervangles als ik niet aanwezig kan zijn voor de les.

 Inhaallessen

Elke trimester heb je 'recht' op 10 lessen. Tijdens een inhaallesweek maken we ruimte in de rooster voor gemiste lessen. Als je geen les(sen) in de trimester hebt gemist, heb je een week 'pianolesvrij'. Je (kind) blijft natuurlijk nog oefenen, omdat hij/zij het zo leuk vind!

 Eisen aan de studiepiano

Alle leerlingen moeten regelmatig op een gestemde (dus, stembare!) piano kunnen spelen. Ideaal is als de piano bij de leerling thuis staat in een kamer waar de leerling tenminste een keer per dag kan spelen zonder teveel afleiding (bijv. geen TV die aanstaat). Het is ook mogelijk dat de leerling regelmatig ergens anders oefent, (bij de grootouders, bijvoorbeeld).

 

 Prijzen en betaling 

Het lesgeld bedraagt 200 euro per kind per trimester. Als je meerdere kinderen uit hetzelfde gezin inschrijft, betaal je 185 euro voor elk volgend kind.

Voor elke nieuwe leerling vraag ik een machtiging om het verschuldigde lesgeld per trimester te incasseren. Het lesgeld is inclusief de workshop en de voorspeelmiddag. Voor externe activiteiten kán een kleine ouderbijdrage worden gevraagd. Het lesgeld is exclusief kosten boeken en lesmateriaal.

Het bedrag wordt steeds aan het begin van elk trimester afgeboekt. Vóór het begin van elk trimester (zie Jaarrooster) kan de leerling(e) beslissen om door te gaan of te stoppen. Tussentijds stoppen is mogelijk, maar er wordt dan geen restitutie verleend (tenzij door overmacht).

 

 Incasso schema

Eerste incasso vind plaats begin september: 200 euro eerste kind, 185 euro voor elk volgende kind uit hetzelfde gezin
Tweede incasso begin januari: 200 euro eerste kind, 185 euro voor elk volgende kind uit hetzelfde gezin
Derde incasso begin april: 200 euro eerste kind, 185 euro voor elk volgende kind uit hetzelfde gezin