Privacyverklaring

Onze websiteadres is: https://handsonpiano.nl.

PRIVACYVERKLARING

Hands-on Piano (HoP) vindt het van belang dat de persoonlijke gegevens van u en uw kinderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Hieronder vindt u een toelichting, zodat je weet welke gegevens we verzamelen en wat daarmee gedaan wordt. HoP houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als u vragen hierover heeft, neem dan gerust contact met ons op.

PERSOONSGEGEVENS

HoP verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u of uw kind(eren) gebruik maakt van onze diensten of omdat je (of een ouder/verzorger) deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken (onder andere) vaak de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en IBAN.

We verwerken alleen de gegevens waarvoor toestemming is verkregen of die wij voor het uitvoeren van een overeenkomst, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang noodzakelijk achten.

VERWERKINGSDOELEN

We verwerken jouw persoonsgegevens mogelijk voor een of meerdere van de onderstaande bedrijfsdoeleinden. We gaan zorgvuldig om met ieders privacy en verwerken de gegevens alleen voor de doeleinden die wij noodzakelijk achten.

  • Administratie en organisatie – bijvoorbeeld het verwerken voor welke les en docente je staat ingeschreven.
  • Financiële administratie – bijvoorbeeld voor het incasseren of factureren van je lesgeld of een afgenomen dienst, zoals een activiteit of workshop.
  • Klantvriendelijkheid en promotie – bijvoorbeeld het contact opnemen om je te informeren over een gewijzigde les, het meedoen in een voorspeelmiddag of het toelichten van de offerte.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar, zoals wettelijk verplicht is voor onze bedrijfsadministratie, zoals bijvoorbeeld de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Jouw gegevens worden verwerkt door de docenten van HoP en niet gedeeld met derden.

E-MAILBELEID

Wij sturen regelmatig e-mailberichten. Dit soort berichten zijn geen direct marketing, omdat ze geen reclamedoeleinde hebben. Onze berichten zijn bedoeld om jou of je ouders te informeren over belangrijke zaken omtrent de dienst die je bij ons afneemt, zoals het lesaanbod, het week- of jaarrooster, een voorspeelmiddag of andere activiteit.

Indien je niet langer wenst dat jouw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de bovengenoemde zaken, dan kun je je afmelden door een email bericht te sturen aan je docent(e), en we zullen je verwijderen van onze emaillijst. Echter, je wordt niet meer op de hoogte gebracht, en we raden dit af zolang je kind pianoles heeft bij HoP.

Emails met uw informatie worden verwerkt door een AVG-compliant e-mail server (Microsoft Outlook) en informatie-uitwisseling platform (SharePoint).

WEBSITE

Hands-on Piano maakt geen gebruik van cookies en is dus compliant aan AVG.

PRIVACYRECHTEN

Je hebt een aantal privacyrechten, waar we je graag op wijzen:
1. Recht op informatie: je hebt het recht om te vragen naar welke gegevens wij van jou verwerken en met wie wij deze gegevens delen.
2. Recht op inzage: je hebt het recht om jouw gegevens bij ons in te zien.
3. Recht op correctie en verwijdering: je hebt het recht om jouw gegevens te laten wijzigen door ons, bijvoorbeeld als je verhuist of een nieuw e-mailadres hebt. Ook heb je het recht om al jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Echter kunnen wij jouw gegevens niet verwijderen waar wij moeten voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst.
4. Recht van verzet : je hebt het recht om ons te verzoeken je gegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het doen van aanbiedingen.
5. Recht van bezwaar : je hebt het recht om een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als je denkt dat wij niet zorgvuldig omgaan met je gegevens.

Indien je je wilt beroepen op een van bovenstaande rechten, kun je dit schriftelijk kenbaar maken, door bijvoorbeeld een mail te sturen naar sharonstewart@handsonpiano.nl of het mailadres van jouw contactpersoon.

Contactgegevens

Hands-on Piano
Mozartstraat 15
6815CS Arnhem

026-370 4476

www.handsonpiano.nl
sharonstewart@handsonpiano.nl

KvK-nummer 09191121